GIFFTOYOU.COM


             
Life Without Limits

จะดีกว่าไหม... ถ้าจะมีคนนำทางให้คุณไปถึงยังจุดหมายได้เร็วกว่า โดยที่คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเอาเอง...

  "ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา"


หน้าแรกสิทธิประโยชน์ทำไมต้องเป็นทีมงานเราศูนย์กิฟฟารีนทั่วประเทศติดต่อเรา / สมัครสมาชิก
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกิฟฟารีน  
ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ลดทันที 25% ตลอดชีพ สามารถทำเป็นธุรกิจได้ เป็นเจ้าของสินค้ากว่า 2,000 รายการ มีสิทธิได้รับเงินคืนจากการซื้อกินซื้อใช้ พร้อมประกันอุบัติเหตุ 

More
ทำไมต้องเป็นทีมงานเดียวกับเรา  
เราเป็นทีมงานแรกที่เริ่มปลุกกระแสธุรกิจกิฟฟารีนในโลกออนไลน์ ประสบการณ์กว่า 
10 ปี มีผลงานการันตีมากมาย มีระบบสนับสนุนการทำงานให้ท่าน มีวิธีการทำงานได้  ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

More
ติดต่อเรา / สมัครสมาชิก  
สมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าหรือสนใจหารายได้  ไม่ว่าท่านจะสนใจเป็นผู้บริโภค  ซื้อสินค้าลด 25% ตลอดชีพ หรือจะต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อหารายได้ เรายินดีแนะนำทุกท่าน

สมัครสมาชิก

วิธีการเริ่มต้นธุรกิจ กิฟฟารีน


การเริ่มต้นธุรกิจ และการเตรียมความพร้อม

 คำถามมีคำศัพท์เฉพาะอะไรในวงการธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนที่เราควรทราบตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจบ้าง

 คำตอบคำศัพท์เฉพาะในวงการธุรกิจเครือข่าย Giffarine ที่ควรทราบมีดังนี้

 • "นักธุรกิจกิฟฟารีน" หมายถึงผู้ที่ตัดสินใจทำธุรกิจกิฟฟารีนเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักโดยได้รับผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ Giffarine ในระดับความสามารถความพยายามของความมุ่งมั่นในการดูแลเครือข่ายผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนและมีสิทธิได้รับการประกันชีวิตตามระดับความสำเร็จและตามตำแหน่งทางธุรกิจสำหรับนักธุรกิจระดับ Goldstar ขึ้นไปยังมีสิทธิร่วมรายการแข่งขันต่างๆของบริษัทเพื่อร่วมเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศร่วมกับบริษัทด้วย
 • "สมาชิก" หมายถึงผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทโดยมีความต้องการใช้สินค้าในราคาสมาชิกพร้อมทั้งได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นการได้รับข้อเสนอพิเศษในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ประกันอุบัติเหตุและอื่นๆอีกมากมายสมาชิกที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎระเบียบจะต้องสมัครเป็นสมาชิกรวมทั้งได้รับรหัสสมาชิกจาก Giffarine เรียบร้อยแล้ว
 • "ลูกค้า" หมายถึงผู้ที่พึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่สนใจสิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกกิฟฟารีนและต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากนักธุรกิจหรือสมาชิกกิฟฟารีนเพื่อการบริโภคเท่านั้น
 • "ผู้สมัครร่วม" หมายถึงสามีหรือภรรยาซึ่งเป็นคู่สมรสของนักธุรกิจ Giffarine หรือสมาชิกที่ต้องการมีสถานภาพและสิทธิในธุรกิจเช่นเดียวกับคู่สมรสของตนเอง
 • "อัพไลน์หรือแม่ทีม" หมายถึงนักธุรกิจ Giffarine ที่เป็นผู้เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อมีสิทธิซื้อใช้สินค้าในราคาสมาชิกและเป็นผู้แนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ตัดสินใจเป็นนักธุรกิจ Giffarine ทั้งยังเป็นผู้สอนงานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณจนประสบความสำเร็จ
 • "ดาวน์ไลน์หรือลูกทีม" หมายถึงผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้สินค้าในราคาสมาชิกหรือตัดสินใจทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจ Giffarine ที่มีสิทธิได้รับรายได้ตามแผนธุรกิจ Giffarine ในสายงานที่อัพไลน์เป็นผู้แนะนำ
 • "ผู้มุ่งหวัง" หมายถึงผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นนักธุรกิจหรือสมาชิก Giffarine
 • "การเชิญชวน" หมายถึงการที่นักธุรกิจกิฟฟารีนแนะนำโอกาสทางธุรกิจและให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่นักธุรกิจรายใหม่หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจแก่สมาชิกและลูกค้า
 • "ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน" หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ทางบริษัทกิฟฟารีนสามารถผลิตหรือจัดหาเพื่อสนองความต้องการของตลาดและรวมถึงความพึงพอใจและผลประโยชน์อื่นๆที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน
 • "อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ" หมายถึงวัสดุอุปกรณ์เอกสารวีซีดีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งถูกจัดทำโดยกิฟฟารีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการขยายงาน
 • "แผนธุรกิจ Giffarine" หมายถึงแผนการขายและการตลาดแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักธุรกิจ Giffarine ตามระดับของผลงานในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบุคคลเป็นแผนและแนวทางการทำงานรวมถึงข้อกำหนดต่างๆเพื่อการรับรายได้จากกิฟฟารีน
 • "สายงาน" หมายถึงการสมัครสมาชิกที่มีจุดเริ่มต้นจากพูดแนะนำคนเดียวกันและการขยายเครือข่ายสมาชิกต่อเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยแม่ไม่ได้ถูกชักชวนจากผู้แนะนำคนแรกก็ถือให้ว่าอยู่ในสายงานเดียวกัน
 • "องค์กร" หมายถึงบริษัท Giffarine สกายไลน์ยูนิตบีจำกัดและเครือข่ายสายงานของสมาชิกของแต่ละเครือข่าย
 • "เครือข่ายหรือองค์กรสมาชิก"หมายถึงสมาชิกทั้งหมดของกิฟฟารีน
 • "ลิขสิทธิ์เครือข่าย" หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของไซน์งานที่เกิดจากการสร้างและดูแลเครือข่ายของสมาชิกท่านนั้นนั้น
 • "ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีน" หมายถึงร้านสะดวกซื้อของ Giffarine ที่นักธุรกิจและสมาชิกสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ภายใน 0 ยังมีห้องประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่นักธุรกิจและสมาชิกซึ่งบริษัทและทีมงานนักธุรกิจประจำ 0 นั้นนั้นจะจัดหมุนเวียนกันไปในทุกๆ 0 ทั่วประเทศ
 • "พีวี" หมายถึงคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนของสมาชิกตามที่บริษัทกำหนดซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนทีวีจะมีผลต่อการคำนวณเงินปันผลและการขึ้นตำแหน่ง

 • "ราคาสมาชิก" หมายถึงราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับนักธุรกิจและสมาชิกกิฟฟารีนซึ่งรถไม่เกินยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนตามที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ Giffarineสงวนลิขสิทธิ์ © 2553 กลุ่มทีมงาน กิฟฟารีน ออนไลน์ และในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย


สิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิก

1. สมาชิกจะได้รับส่วนลดพื้นฐาน 25% จากราคาขายในแคตตาล็อค
2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจอิสระ โดยการสร้างองค์กรผู้จำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้อบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
3ประกันอุบัติภัย 120,000 – 320,000 บาท
4. ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไป ที่เข้าเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับการประกันอุบัติภัยในวงเงิน 500,000 - 1,000,000 บาท และจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 50,000 – 100,000 บาทด้วย
5. สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศของทางบริษัทฯ
6. สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Rally Rewards ชิงรางวัลเงินสดสูงสุด 1,000,000 บาท
7. สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 กลุ่มทีมงาน กิฟฟารีน ออนไลน์ และในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมายหน้าแรกสิทธิประโยชน์ทำไมต้องเป็นทีมงานเราศูนย์กิฟฟารีนทั่วประเทศติดต่อเรา / สมัครสมาชิก